La fortuna de les cookies

La publicitat a través de canals digitals, siguin pàgines web o aplicacions per mòbil, és l’única que manté un creixement ininterromput durant els últims anys. És un sector actiu, cada vegada més fort, però poc regulat en alguns aspectes. El gran valor que s’atribueix a la publicitat digital és la capacitat de control de tot el que té a veure amb la quanitat i la qualitat dels seus impactes. Una de les eines de control més utilitzades pel sector publicitari digital són les cookies. Un concepte que partint de la paraula galeta, en anglès, defineix documents de petit format que es descarreguen automàticament a l’ordinador mentre naveguem. Una cookie no és un virus, ni un troià, ni spam. Una cookie és un document que permet seguir el nostre rastre digital.

Llegeix més »